Dlaczego LEKKA w Orłach?

Fundamenty sprawności fizycznej, stanowiące podstawę każdej dyscypliny

Skąd lekkoatletyka w klubie koszykarskim?

Lekkoatletyka uznawana jest za jedną z najstarszych dyscyplin sportowych na świecie, nazywana królową sportu. Obejmuje konkurencje i ćwiczenia oparte na naturalnych formach ruchu takich jak chód, bieg, skok, rzut. Bez niej Letnie Igrzyska Olimpijskie straciłyby swój prestiż i wyjątkowość. W 2021 roku dziennikarze podsumowując zmagania polskich sportowców na Olimpiadzie w Tokio wielokrotnie pisali, że lekkoatleci zachwycili, zabrali kibiców do nieba, byli podporą reprezentacji.

Struktury naszego klubu zakładają holistyczny rozwój koszykarski. Nie każdy z naszych zawodników zostanie przy tej dyscyplinie, podczas treningów lekkoatletycznych chcemy kierunkować dzieci i wyłaniać kolejne talenty, już nie tylko koszykarskie.
Naszym celem jest kształtowanie rozsądnych nawyków ruchowych, eliminowanie nadwagi i rozwój psychofizyczny.

Zacznij przygodę od lekkoatletyki ... nawet się nie spodziewasz, gdzie Cię zaprowadzi Lekkoatletyka dla dzieci w AK ORŁY Wrocław.

Trening perspektyw - podstawa do każdej dyscypliny.

Warto w pierwszym kontakcie dziecka ze sportem wrócić do tej formy aktywności ruchowej, bazuje ona na doskonaleniu (w różnych proporcjach, w zależności od konkurencji) wszystkich cech motorycznych (siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji). 

Stanowi fundament kształtowania optymalnej sprawności fizycznej. Jest obiektywna (sposób pomiaru uzyskanego rezultatu) i dostępna dla wszystkich w pierwszej fazie treningu (dzieci młodsze i starsze), nie wymaga skomplikowanego sprzętu. 

Ćwiczenia lekkoatletyczne są różnorodne, wszechstronne i doskonale usprawniają aparat stawowo-więzadłowy, dzięki temu mogą być wykorzystywane w procesie korekcji wady postawy i w przygotowaniu fizycznym dzieci do uprawiania innego rodzaju sportu. Lekkoatletyka dla dzieci jest doskonałym narzędziem samooceny, środkiem rozwijania motywacji wewnętrznej, pokonywania własnych słabości, uczy wytrwałego dążenia do wyznaczonych celów.

Zapraszamy na zajęcia według programu TOP ATHLETICS.


Lekkoatletyka dla dzieci we Wrocławiu.
Cele zajęć sportowych TOP ATHLETICS:

  • Kształtowanie cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji,
  • Podwyższenie sprawności fizycznej i rozwinięcie umiejętności ruchowych, 
  • Zwiększenie liczby nawyków ruchowych u dzieci,
  • Zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu,
  • Promowanie zdrowego stylu życia,
  • Zapoznanie z podstawowymi konkurencjami lekkoatletycznymi,
  • Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach lekkoatletycznych.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart