Polityka prywatności

Administratorem strony jest Lucas Corp. Kontakt z administratorem danych jest możliwy przez e-mail: akademia@akorly.pl .
Ze strony korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne. Użytkownik korzysta ze strony, na serwerach zostają zapisane dane służące różnym celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do mojego bloga, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z mojego serwisu oraz adres IP Użytkownika.
W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik dokonuje zapisu dziecka na zajęcia Akademii Koszykówki ORŁY.
Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w posiadaniu administratora strony czyli firmy Lukas Corp. Nie jest ona udostępniana w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, chyba, że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji dotyczących organizacji zajęć AK Orły, informacji dotyczących treningów oraz zmian terminów odbywania się zajęć, a także informacji dotyczących płatności. Dane gromadzone przez administratora strony służą także przesyłani odpowiedzi na przesłane zapytania i wiadomości e-mailowe lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane systemie. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres : akademia@akorly.pl

Przechowywanie danychDane osobowe przechowywane są jedynie przez okres konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który wyraził zgodę.

COOKIES
 
Ta strona internetowa używa tzw. „cookie”.

Shopping Cart (0)

Koszyk